Web Authentication (WebAuthn)

Web Authentication (WebAuthn)

Standard WebAuthn umożliwia uwierzytelnianie użytkowników aplikacji webowych przy użyciu kryptografii z kluczem publicznym.

2019-07-22
1 min read
Web Authentication - Webauthn Logo

4 marca 2019 World Wide Web Consortium (W3C) i FIDO Alliance ogłosiły, że Web Authentication (WebAuthn) stał się oficjalnym standardem W3C. Jest to bardzo ważna informacja oznaczająca, że korzystanie z zaawansowanych metod uwierzytelniania będzie od tej pory łatwiejsze. Od tej pory twórcy aplikacji webowych oraz dostawcy usług on-line będą ułatwione zadanie implementacji metod uwierzytelniania opartych na kryptografii z użyciem klucza publicznego czy rozwiązań bezhasłowych.

Na ten moment standard Webauthn jest wspierany przez wszystkie najpopularniejsze przeglądarki takie jak: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera i Apple Safari (preview).

Linki

Start the conversation

Let's start a personal, meaningful conversation.

Example: Practical philosopher, therapist and writer.

Link copied to your clipboard